เหล็กเอชบีม (H-Beam)

เหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างชนิดต่างๆ คือนำไปใช้เป็นโครงหลังคา เสา หรือคาน แทนการใช้เหล็กเส้นงานคอนกรีต เพราะให้น้ำหนักที่เบากว่าและสร้างเสร็จรวดเร็วกว่า สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีมาก เช่น โรงงาน อาคารสูง สนามกีฬา เสาส่งไฟฟ้า ตลอดจนบ้านพักอาศัย
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
เหล็กเอชบีม 4"x 4"
103.2 กก.
เหล็กเอชบีม 100x 100x 6x 8 มม.
เหล็กเอชบีม 5"x 5"
142.8 กก.
เหล็กเอชบีม 125x 125x 6.5x 9 มม.
เหล็กเอชบีม 6"x 6"
189.0 กก.
เหล็กเอชบีม 150x 150x 7x 10 มม.
เหล็กเอชบีม 7"x 7"
241.2 กก.
เหล็กเอชบีม 175x 175x 7.5x 11 มม.
เหล็กรางน้ำ 6"x 3"
เหล็กเอชบีม 8"x 8"
110.0 กก.
299.4 กก.
เหล็กรางน้ำ 150x 75x 6.5x 10 มม.
เหล็กเอชบีม 200x 200x 8x 12 มม.
เหล็กรางน้ำ 8"x 3"
เหล็กเอชบีม 10"x 10"
148.0 กก.
434.4 กก.
เหล็กรางน้ำ 200x 80x 7.5x 11 มม.
เหล็กเอชบีม 250x 250x 9x 14 มม.
เหล็กเอชบีม 12"x 12"
564.0 กก.
เหล็กเอชบีม 300x 300x 10x 15 มม.
เหล็กเอชบีม 14"x 14"
822.0 กก.
เหล็กเอชบีม 350x 350x 12x 19 มม.
เหล็กเอชบีม 4"x 4"
เหล็กเอชบีม 16"x 16"
1,032.0 กก.
เหล็กเอชบีม 400x 400x 13x 21 มม.