เหล็กท่อแป๊ปดำ (Carbon Steel Pipes)

บางครั้งเรียกว่า ท่อกลม, แป๊บดำ, เหล็กหลอด, กลมดำ, ท่อดำ นิยมใช้สำหรับการ ก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก งานแป และงานประกอบทั่วไป นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับทำท่อลม และท่อน้ำมันได้อีก 
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
2.0 กก.
เหล็กกล่อง 3/4"x 3/4"x 1.2 มม.
3.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กท่อดำ 1/2"x 1.6 มม.
4.6 กก.
3.27 กก.
เหล็กท่อดำ 1/2"x 1.2 มม.
เหล็กท่อดำ 1/2"x 2.0 มม.
เหล็กท่อดำ 3/4"x 1.2 มม.
5.8 กก.
4.3 กก.
เหล็กท่อดำ 3/4"x 1.6 มม.
5.8 กก.
เหล็กท่อดำ 3/4"x 2.0 มม.
7.3 กก.
เหล็กท่อดำ 3/4"x 2.3 มม.
8.3 กก.
เหล็กท่อดำ 3/4"x 3.2 มม.
11.5 กก.
เหล็กท่อดำ 1"x 1.2 มม.
5.5 กก.
เหล็กท่อดำ 1"x 1.6 มม.
7.3 กก.
เหล็กท่อดำ 1"x 1.8 มม.
8.3 กก.
เหล็กท่อดำ 1"x 2.0 มม.
9.0 กก.
เหล็กท่อดำ 1"x 2.3 มม.
10.5 กก.
เหล็กท่อดำ 1"x 3.0 มม.
เหล็กท่อดำ 1"x 3.2 มม.
13.7 กก.
13.3 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/4"x 1.2 มม.
7.0 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/4"x 1.6 มม.
9.5 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/4"x 1.8 มม.
เหล็กท่อดำ 1.1/4"x 2.0 มม.
10.6 กก.
12.0 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/4"x 2.3 มม.
เหล็กท่อดำ 1.1/4"x 3.2 มม.
13.5 กก.
19.0 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/2"x 1.2 มม.
8.0 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/2"x 1.6 มม.
10.8 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/2"x 1.8 มม.
12.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.8 มม.
6.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.0 มม.
6.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.3 มม.
7.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 3.2 มม.
8.0 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/2"x 3.2 มม.
22.0 กก.
19.0 กก.
เหล็กท่อดำ 2"x 1.2 มม.
เหล็กท่อดำ 2"x 1.6 มม.
10.4 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/2"x 2.8 มม.
13.8 กก.
เหล็กท่อดำ 1.1/2"x 2.0 มม.
เหล็กท่อดำ 1.1/2"x 2.3 มม.
12.6 กก.
14.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.8 มม.
6.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.0 มม.
6.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.3 มม.
7.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 3.2 มม.
8.0 กก.
เหล็กท่อดำ 2"x 3.2 มม.
25.0 กก.
18.5 กก.
เหล็กท่อดำ 2"x 4.0 มม.
เหล็กท่อดำ 2.1/2"x 2.3 มม.
34.0 กก.
เหล็กท่อดำ 2"x 2.3 มม.
25.0 กก.
เหล็กท่อดำ 2"x 1.8 มม.
เหล็กท่อดำ 2"x 2.0 มม.
15.6 กก.
16.2 กก.
เหล็กท่อดำ 2.1/2"x 3.2 มม.
35.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 2.0 มม.
26.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 2.3 มม.
28.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 3.2 มม.
41.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 4.5 มม.
58.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.3 มม.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.8 มม.
38.0 กก.
47.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 3.2 มม.
53.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 4.0 มม.
67.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 3.2 มม.
41.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 4.5 มม.
58.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.3 มม.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.8 มม.
38.0 กก.
47.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 3.2 มม.
53.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 4.0 มม.
67.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 3.2 มม.
38.5 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 4.5 มม.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.3 มม.
58.0 กก.
38.0 กก.
67.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 4.0 มม.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.8 มม.
เหล็กท่อดำ 4"x 3.2 มม.
47.0 กก.
53.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 4.5 มม.
75.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 5.0 มม.
82.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 6.0 มม.
เหล็กท่อดำ 5"x 2.3 มม.
98.0 กก.
45.0 กก.
เหล็กท่อดำ 5"x 3.2 มม.
64.0 กก.
เหล็กท่อดำ 5"x 4.0 มม.
80.0 กก.
เหล็กท่อดำ 5"x 4.5 มม.
90.0 กก.
เหล็กท่อดำ 5"x 6.0 มม.
120.0 กก.
เหล็กท่อดำ 6"x 3.2 มม.
เหล็กท่อดำ 6"x 3.2 มม.
เหล็กท่อดำ 6"x 4.0 มม.
เหล็กท่อดำ 6"x 4.0 มม.
78.0 กก.
78.0 กก.
96.0 กก.
96.0 กก.
เหล็กท่อดำ 6"x 4.5 มม.
เหล็กท่อดำ 6"x 4.5 มม.
107.0 กก.
107.0 กก.
เหล็กท่อดำ 6"x 6.0 มม.
146.0 กก.
เหล็กท่อดำ 8"x 3.2 มม.
เหล็กท่อดำ 8"x 4.5 มม.
100.0 กก.
141.0 กก.
เหล็กท่อดำ 8"x 6.0 มม.
190.0 กก.