เหล็กไอบีม (I-Beam)

ปีกเหล็กจะหนาขึ้นที่โคนปีก รับแรงสั่นสะเทือนได้ดี นิยมใช้ในการทำ เครื่องจักร รางสำหรับเครนในโรงงานผลิต  หรืองานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่นโรงงาน โครงหลังคา อาคารสูง เสาและ เสาส่งไฟฟ้า
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
เหล็กไอบีม 6"x 3"
102.6 กก.
เหล็กไอบีม 150x 75x 5.5x 9.5 มม.
เหล็กไอบีม 8"x 4"
156.0 กก.
เหล็กไอบีม 200x 100x 7x 10 มม.
เหล็กไอบีม 8"x 6"
302.4 กก.
เหล็กไอบีม 200x 150x 9x 16 มม.
เหล็กไอบีม 10"x 5"
299.8 กก.
เหล็กไอบีม 250x 125x 7.5x 12 มม.
เหล็กรางน้ำ 6"x 3"
เหล็กไอบีม 10"x 5"
110.0 กก.
333.0 กก.
เหล็กรางน้ำ 150x 75x 6.5x 10 มม.
เหล็กไอบีม 250x 125x 10x 19 มม.
เหล็กรางน้ำ 8"x 3"
เหล็กไอบีม 12"x 6"
148.0 กก.
289.8 กก.
เหล็กรางน้ำ 200x 80x 7.5x 11 มม.
เหล็กไอบีม 300x 150x 8x 13 มม.
เหล็กไอบีม 12"x 6"
393.0 กก.
เหล็กไอบีม 300x 150x 10x 18.5 มม.
เหล็กไอบีม 14"x 6"
เหล็กไอบีม 14"x 6"
822.0 กก.
523.2 กก.
เหล็กเอชบีม 350x 350x 12x 19 มม.
เหล็กไอบีม 350x 150x 12x 24 มม.
เหล็กเอชบีม 4"x 4"
เหล็กไอบีม 18"x 7"
690.0 กก.
เหล็กไอบีม 450x 170x 16.2x 25 มม.
เหล็กไอบีม 24"x 8"
798.0 กก.
เหล็กไอบีม 600x 190x 13x 25 มม.