เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส (Square Steel Tube)

หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บเหลี่ยม เหล็กท่อเหลี่ยม เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
2.0 กก.
เหล็กกล่อง 3/4"x 3/4"x 1.2 มม.
3.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 3/4"x 3/4"x 1.2 มม.
3.6 กก.
2.0 กก.
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
4.2 กก.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.8 มม.
6.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.0 มม.
6.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.3 มม.
7.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 3.2 มม.
8.0 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/4"x 1.1/4"x 1.2 มม.
5.5 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/4"x 1.1/4"x 1.6 มม.
7.4 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/4"x 1.1/4"x 1.8 มม.
8.5 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/4"x 1.1/4"x 2.0 มม.
11.2 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/4"x 1.1/4"x 2.3 มม.
11.5 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/4"x 1.1/4"x 3.2 มม.
เหล็กกล่อง 1.1/2"x 1.1/2"x 1.2 มม.
15.5 กก.
7.3 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/2"x 1.1/2"x 1.6 มม.
8.7 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/2"x 1.1/2"x 1.8 มม.
9.8 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/2"x 1.1/2"x 2.0 มม.
12.2 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/2"x 1.1/2"x 2.3 มม.
15.0 กก.
เหล็กกล่อง 1.1/2"x 1.1/2"x 3.2 มม.
3.5 กก.
เหล็กกล่อง 2"x 2"x 1.2 มม.
9.8 กก.
เหล็กกล่อง 2"x 2"x 1.6 มม.
11.3 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.8 มม.
6.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.0 มม.
6.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.3 มม.
7.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 3.2 มม.
8.0 กก.
เหล็กกล่อง 3"x 3"x 1.6 มม.
17.5 กก.
24.0 กก.
เหล็กกล่อง 3"x 3"x 2.0 มม.
เหล็กกล่อง 3"x 3"x 2.3 มม.
24.5 กก.
เหล็กกล่อง 2"x 2"x 3.2 มม.
30.0 กก.
เหล็กกล่อง 2"x 2"x 2.0 มม.
เหล็กกล่อง 2"x 2"x 2.3 มม.
16.2 กก.
18.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.8 มม.
6.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.0 มม.
6.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.3 มม.
7.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 3.2 มม.
8.0 กก.
เหล็กกล่อง 4"x 4"x 2.0 มม.
34.2 กก.
25.0 กก.
เหล็กกล่อง 4"x 4"x 2.3 มม.
เหล็กกล่อง 4"x 4"x 3.0 มม.
37.0 กก.
เหล็กกล่อง 4"x 4"x 1.6 มม.
46.0 กก.
เหล็กกล่อง 3"x 3"x 3.0 มม.
เหล็กกล่อง 3"x 3"x 3.2 มม.
33.0 กก.
37.5 กก.
เหล็กกล่อง 4"x 4"x 3.2 มม.
52.0 กก.
เหล็กกล่อง 4"x 4"x 6.0 มม.
96.5 กก.
เหล็กกล่อง 5"x 5"x 2.3 มม.
53.0 กก.
เหล็กกล่อง 5"x 5"x 3.2 มม.
66.0 กก.
เหล็กกล่อง 5"x 5"x 6.0 มม.
121.0 กก.
เหล็กกล่อง 6"x 6"x 3.2 มม.
เหล็กกล่อง 6"x 6"x 6.0 มม.
74.0 กก.
151.0 กก.
เหล็กกล่อง 8"x 8"x 4.5 มม.
145.0 กก.
เหล็กกล่อง 8"x 8"x 6.0 มม.
196.0 กก.