เหล็กตัวซี (Light Lip Chanel)

นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างหลังคา,ที่อยู่อาศัยและโครงสร้างอื่นๆ เพราะขึ้นโครงได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและได้การยอมรับว่าแข็งแรงทนทาน เชื่อมต่องานได้รวดเร็วได้การยอมรับจากวิศวกรมากที่สุด
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
2.0 กก.
เหล็กกล่อง 3/4"x 3/4"x 1.2 มม.
3.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กตัวซี 3"x 1.1/2"x 2.0 มม. มอก.
15.6 กก.
13.1 กก.
เหล็กตัวซี 3"x 1.1/2"x 1.6 มม. มอก.
เหล็กตัวซี 3"x 1.1/2"x 2.3 มม. มอก.
เหล็กตัวซี 4"x 2"x 1.6 มม. มอก.
17.5 กก.
14.6 กก.
เหล็กตัวซี 4"x 2"x 2.0 มม. มอก.
19.51 กก.
เหล็กตัวซี 4"x 2"x 2.3 มม. มอก.
22.5 กก.
เหล็กตัวซี 4"x 2"x 3.2 มม. มอก.
30.2 กก.
เหล็กตัวซี 5"x 2"x 2.3 มม. มอก.
24.3 กก.
เหล็กตัวซี 5"x 2"x 3.2 มม. มอก.
33.5 กก.
เหล็กตัวซี 6"x 2"x 2.3 มม. มอก.
27.5 กก.
เหล็กตัวซี 6"x 2"x 3.2 มม. มอก.
37.4 กก.