เหล็กกล่องไม้ขีด (Rectangular Steel Tube)

หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บแบน เหล็กท่อแบน เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น ที่พักอาศัย และอาคารพานิชย์
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
2.0 กก.
เหล็กกล่อง 3/4"x 3/4"x 1.2 มม.
3.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 2"x 1"x 1.2 มม.
7.6 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 1.1/2"x 3/4"x 1.2 มม.
เหล็กกล่องไม้ขีด 2"x 1"x 1.6 มม.
เหล็กกล่องไม้ขีด 2"x 1"x 1.8 มม.
10.17 กก.
10.8 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 2"x 1"x 2.0 มม.
12.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 2"x 1"x 2.3 มม.
14.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 2"x 1"x 3.2 มม.
18.3 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 3"x 1.1/2"x 1.2 มม.
11.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 3"x 1.1/2"x 1.4 มม.
12.2 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 3"x 1.1/2"x 1.6 มม.
15.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 3"x 1.1/2"x 1.8 มม.
16.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 3"x 1.1/2"x 2.0 มม.
18.7 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 3"x 1.1/2"x 2.3 มม.
21.5 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 3"x 1.1/2"x 2.8 มม.
เหล็กกล่องไม้ขีด 3"x 1.1/2"x 3.0 มม.
24.5 กก.
25.5 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 3"x 1.1/2"x 3.2 มม.
29.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 4"x 2"x 1.2 มม.
15.3 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 4"x 2"x 1.6 มม.
20.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 4"x 2"x 1.8 มม.
21.8 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 4"x 2"x 2.0 มม.
24.5 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 4"x 2"x 2.3 มม.
28.5 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 4"x 2"x 2.5 มม.
30.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.8 มม.
6.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.0 มม.
6.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.3 มม.
7.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 3.2 มม.
8.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 5"x 2"x 3.2 มม.
41.0 กก.
37.8 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 5"x 3"x 2.3 มม.
เหล็กกล่องไม้ขีด 5"x 3"x 3.2 มม.
38.0 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 5"x 2"x 2.3 มม.
52.5 กก.
เหล็กกล่องไม้ขีด 4"x 2"x 3.0 มม.
เหล็กกล่องไม้ขีด 4"x 2"x 3.2 มม.
32.0 กก.
38.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
เหล็กกล่องไม้ขีด 6"x 2"x 2.0 มม.
4.4 กก.
28.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
เหล็กกล่องไม้ขีด 6"x 2"x 2.3 มม.
5.0 กก.
41.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.8 มม.
เหล็กกล่องไม้ขีด 6"x 2"x 2.5 มม.
6.0 กก.
43.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.0 มม.
เหล็กกล่องไม้ขีด 6"x 2"x 3.2 มม.
6.5 กก.
51.5 กก.