เหล็กรางน้ำ (C channel)

ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง แท่นเครื่อง หอคอย และโครงสร้างขนาดใหญ่ เหล็ก รางน้ำ สามารถรับน้ำหนักมากได้ดี ด้วยความแข็งแรง รูปทรงมาตรฐานจึงนิยมใช้กันมาก เช่น สะพาน เสาตอม่อ
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
เหล็กรางน้ำ 2"x 1"
22.2 กก.
เหล็กรางน้ำ 50x 25x 4x 6 มม.
เหล็กรางน้ำ 3"x 1.1/2"
40.8 กก.
เหล็กรางน้ำ 75x 40x 5x 7 มม.
เหล็กรางน้ำ 4"x 2"
55.8 กก.
เหล็กรางน้ำ 100x 50x 5x 7.5 มม.
เหล็กรางน้ำ 5"x 2.1/2"
79.5 กก.
เหล็กรางน้ำ 125x 65x 6x 8 มม.
เหล็กรางน้ำ 6"x 3"
เหล็กรางน้ำ 6"x 3"
110.0 กก.
110.0 กก.
เหล็กรางน้ำ 150x 75x 6.5x 10 มม.
เหล็กรางน้ำ 150x 75x 6.5x 10 มม.
เหล็กรางน้ำ 8"x 3"
เหล็กรางน้ำ 8"x 3"
148.0 กก.
148.0 กก.
เหล็กรางน้ำ 200x 80x 7.5x 11 มม.
เหล็กรางน้ำ 200x 80x 7.5x 11 มม.
เหล็กรางน้ำ 8"x 3.1/2"
182.0 กก.
เหล็กรางน้ำ 200x 90x 8x 13.5 มม.
เหล็กรางน้ำ 10"x 3.1/2"
207.6 กก.
เหล็กรางน้ำ 250x 90x 9x 13 มม.