เหล็กไวด์แฟรงค์(Wide Flange)

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่นโรงงาน อาคารสูง เสาและโครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 4"x 2"
55.8 กก.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 100x 50x 5x 7 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 6"x 4"
126.0 กก.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 148x 100x 6x 9 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 6"x 3"
84.0 กก.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 150x 75x 5x 7 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 8"x 4"
183.6 กก.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 194x 150x 6x 9 มม.
เหล็กรางน้ำ 6"x 3"
เหล็กไวด์แฟรงค์ 8"x 4"
110.0 กก.
127.8 กก.
เหล็กรางน้ำ 150x 75x 6.5x 10 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 200x 100x 5.5x 8 มม.
เหล็กรางน้ำ 8"x 3"
เหล็กไวด์แฟรงค์ 10"x 7"
148.0 กก.
264.0 กก.
เหล็กรางน้ำ 200x 80x 7.5x 11 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 244x 175x 7x 11 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 10"x 5"
177.6 กก.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 250x 125x 6x 9 มม.
เหล็กไอบีม 14"x 6"
เหล็กไวด์แฟรงค์ 12"x 8"
822.0 กก.
340.8 กก.
เหล็กเอชบีม 350x 350x 12x 19 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 294x 200x 8x 12 มม.
เหล็กเอชบีม 4"x 4"
เหล็กไวด์แฟรงค์ 12"x 6"
220.2 กก.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 300x 150x 6.5x 9 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 14"x 10"
479.0 กก.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 350x 250x 9x 14 มม.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 12"x 6"
เหล็กไวด์แฟรงค์ 16"x 8"
396.0 กก.
เหล็กไวด์แฟรงค์ 400x 200x 8x 13 มม.