เหล็กแบน (Flat Bar)

 ใช้งานได้หลากหลาย สำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝาท่อ งานทำแหนบรถยนต์ ตัดทำเหล็กแซกเพิ่มความแข็งแรงแก่เหล็กประเภทอื่นได้ง่าย ประกอบเป็นชิ้นงานกลึงได้เหมาะสม
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
2.0 กก.
เหล็กกล่อง 3/4"x 3/4"x 1.2 มม.
3.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กแบน(รีด) 1/2"x 4.0 มม.
2.3 กก.
1.7 กก.
เหล็กแบน 1/2"x 3.0 มม.
เหล็กแบน 5/8"x 3.0 มม.
เหล็กแบน 5/8"x 4.5 มม.
2.3 กก.
3.4 กก.
เหล็กแบน 3/4"x 3.0 มม.
2.7 กก.
เหล็กแบน 3/4"x 4.5 มม.
4.0 กก.
เหล็กแบน 3/4"x 6.0 มม.
5.4 กก.
เหล็กแบน 1"x 3.0 มม.
3.5 กก.
เหล็กแบน 1"x 4.0 มม.
5.0 กก.
เหล็กแบน 1"x 4.5 มม.
5.3 กก.
เหล็กแบน 1"x 6.0 มม.
7.1 กก.
เหล็กแบน 1"x 9.0 มม.
10.6 กก.
เหล็กแบน 1"x 12.0 มม.
14.0 กก.
เหล็กแบน 1.1/4"x 3.0 มม.
เหล็กแบน 1.1/4"x 4.0 มม.
4.5 กก.
6.5 กก.
เหล็กแบน 1.1/4"x 4.5 มม.
6.8 กก.
เหล็กแบน 1.1/4"x 6.0 มม.
9.0 กก.
เหล็กแบน 1.1/4"x 9.0 มม.
เหล็กแบน 1.1/4"x 12.0 มม.
13.6 กก.
18.0 กก.
เหล็กแบน 1.1/2"x 3.0 มม.
เหล็กแบน 1.1/2"x 4.0 มม.
5.4 กก.
7.6 กก.
เหล็กแบน 1.1/2"x 4.5 มม.
8.1 กก.
เหล็กแบน 1.1/2"x 6.0 มม.
10.7 กก.
เหล็กแบน 1.1/2"x 9.0 มม.
16.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.8 มม.
6.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.0 มม.
6.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.3 มม.
7.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 3.2 มม.
8.0 กก.
เหล็กแบน 1.3/4"x 6.0 มม.
12.4 กก.
9.3 กก.
เหล็กแบน 1.3/4"x 9.0 มม.
เหล็กแบน 1.3/4"x 12.0 มม.
19.0 กก.
เหล็กแบน 1.3/4"x 4.5 มม.
25.0 กก.
เหล็กแบน 1.1/2"x 12.0 มม.
เหล็กแบน 1.3/4"x 3.0 มม.
21.0 กก.
6.2 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.8 มม.
6.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.0 มม.
6.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 2.3 มม.
7.0 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 3.2 มม.
8.0 กก.
เหล็กแบน 2"x 6.0 มม.
14.0 กก.
10.6 กก.
เหล็กแบน 2"x 9.0 มม.
เหล็กแบน 2"x 12.0 มม.
21.0 กก.
เหล็กแบน 2"x 4.5 มม.
28.0 กก.
เหล็กแบน 2"x 3.0 มม.
เหล็กแบน 2"x 4.0 มม.
7.1 กก.
9.8 กก.
เหล็กแบน 2"x 15.0 มม.
35.0 กก.
เหล็กแบน 2"x 19.0 มม.
45.0 กก.
เหล็กแบน 2"x 25.0 มม.
59.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 3.2 มม.
41.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 4.5 มม.
58.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.3 มม.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.8 มม.
38.0 กก.
47.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 3.2 มม.
53.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 4.0 มม.
67.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 3.2 มม.
41.0 กก.
เหล็กท่อดำ 3"x 4.5 มม.
58.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.3 มม.
เหล็กท่อดำ 4"x 2.8 มม.
38.0 กก.
47.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 3.2 มม.
53.0 กก.
เหล็กท่อดำ 4"x 4.0 มม.
67.0 กก.
เหล็กแบน 2.1/2"x 3.0 มม.
9.2 กก.
เหล็กแบน 2.1/2"x 4.5 มม.
เหล็กแบน 2.1/2"x 6.0 มม.
13.8 กก.
18.0 กก.
46.0 กก.
เหล็กแบน 2.1/2"x 15.0 มม.
เหล็กแบน 2.1/2"x 9.0 มม.
เหล็กแบน 2.1/2"x 12.0 มม.
28.0 กก.
37.0 กก.
เหล็กแบน 2.1/2"x 19.0 มม.
58.0 กก.
เหล็กแบน 2.1/2"x 25.0 มม.
77.0 กก.
เหล็กแบน 3"x 3.0 มม.
เหล็กแบน 3"x 4.0 มม.
10.6 กก.
เหล็กแบน 3"x 4.5 มม.
16.0 กก.
เหล็กแบน 3"x 6.0 มม.
21.0 กก.
เหล็กแบน 3"x 9.0 มม.
32.0 กก.
เหล็กแบน 3"x 12.0 มม.
42.0 กก.
เหล็กท่อดำ 6"x 3.2 มม.
เหล็กแบน 3"x 15.0 มม.
เหล็กท่อดำ 6"x 4.0 มม.
เหล็กแบน 3"x 19.0 มม.
78.0 กก.
53.0 กก.
96.0 กก.
67.0 กก.
เหล็กท่อดำ 6"x 4.5 มม.
เหล็กแบน 3"x 25.0 มม.
107.0 กก.
88.0 กก.
เหล็กแบน 3.1/2"x 3.0 มม.
12.4 กก.
เหล็กแบน 3.1/2"x 4.5 มม.
เหล็กแบน 3.1/2"x 6.0 มม.
19.0 กก.
25.0 กก.
เหล็กแบน 3.1/2"x 9.0 มม.
37.0 กก.
เหล็กแบน 3.1/2"x 12.0 มม.
50.0 กก.
เหล็กแบน 4"x 3.0 มม.
14.0 กก.
เหล็กแบน 4"x 4.5 มม.
21.0 กก.
เหล็กแบน 4"x 6.0 มม.
28.0 กก.
เหล็กแบน 4"x 9.0 มม.
42.0 กก.
เหล็กแบน 3"x 15.0 มม.
เหล็กแบน 4"x 12.0 มม.
เหล็กแบน 3"x 19.0 มม.
เหล็กแบน 4"x 15.0 มม.
78.0 กก.
57.0 กก.
96.0 กก.
71.0 กก.
เหล็กแบน 3"x 25.0 มม.
เหล็กแบน 4"x 19.0 มม.
เหล็กแบน 4"x 15.0 มม.
เหล็กแบน 4"x 25.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 3.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 4.0 มม.
107.0 กก.
90.0 กก.
96.0 กก.
118.0 กก.
18.0 กก.
เหล็กแบน 5"x 4.5 มม.
27.0 กก.
เหล็กแบน 5"x 6.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 6.0 มม.
80.0 กก.
35.0 กก.
เหล็กแบน 5"x 9.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 9.0 มม.
90.0 กก.
53.0 กก.
เหล็กแบน 5"x 12.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 12.0 มม.
120.0 กก.
71.0 กก.
เหล็กแบน 3"x 15.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 15.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 15.0 มม.
เหล็กแบน 3"x 15.0 มม.
เหล็กแบน 3"x 19.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 19.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 19.0 มม.
เหล็กแบน 3"x 19.0 มม.
78.0 กก.
78.0 กก.
78.0 กก.
88.0 กก.
96.0 กก.
96.0 กก.
96.0 กก.
112.0 กก.
เหล็กแบน 6"x 3.0 มม.
เหล็กแบน 6"x 4.0 มม.
21.0 กก.
เหล็กแบน 6"x 4.5 มม.
32.0 กก.
เหล็กแบน 6"x 6.0 มม.
42.0 กก.
เหล็กแบน 6"x 9.0 มม.
64.0 กก.
เหล็กแบน 6"x 12.0 มม.
เหล็กแบน 8"x 6.0 มม.
85.0 กก.
57.0 กก.
เหล็กแบน 8"x 9.0 มม.
85.0 กก.
เหล็กแบน 8"x 12.0 มม.
113.0 กก.
เหล็กแบน 5"x 15.0 มม.
เหล็กแบน 8"x 15.0 มม.
เหล็กแบน 5"x 19.0 มม.
เหล็กแบน 8"x 19.0 มม.
78.0 กก.
141.0 กก.
96.0 กก.
179.0 กก.