เหล็กฉาก (Angle Bar)

 นิยมใช้ในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน 
นอกจากนี้หากเป็น เหล็กฉาก ขนาดใหญ่จะใช้ทำเสาโครงสร้าง หากเป็นเหล็กฉากขนาดเล็ก อาจใช้ทำโครงสร้างเบาะของรถโดยสาร
ขนาด
Size
น้ำหนัก
Weight
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
5.0 กก.
เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x 1.2 มม.
2.0 กก.
เหล็กกล่อง 3/4"x 3/4"x 1.2 มม.
3.5 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.2 มม.
4.4 กก.
เหล็กกล่อง 1"x 1"x 1.6 มม.
5.0 กก.
เหล็กฉาก 1.1/4"x 3.0 มม.
8.2 กก.
6.5 กก.
เหล็กฉาก 1"x 3.0 มม.
เหล็กฉาก 1.1/4"x 5.0 มม.
เหล็กฉาก 1.1/2"x 3.0 มม.
13.08 กก.
10.7 กก.
เหล็กฉาก 1.1/2"x 4.0 มม.
เหล็กฉาก 1.1/2"x 5.0 มม.
เหล็กฉาก 1.1/2"x 6.0 มม.
เหล็กฉาก 2"x 3.0 มม.
เหล็กฉาก 2"x 4.0 มม.
เหล็กฉาก 2"x 5.0 มม.
เหล็กฉาก 2"x 6.0 มม.
เหล็กฉาก 2.1/2"x 5.0 มม.
เหล็กฉาก 2.1/2"x 6.0 มม.
เหล็กฉาก 3"x 6.0 มม.
เหล็กฉาก 3"x 9.0 มม.
เหล็กฉาก 3.1/2"x 7.0 มม.
เหล็กฉาก 3.1/2"x 10.0 มม.
เหล็กฉาก 4"x 7.0 มม.
เหล็กฉาก 4"x 10.0 มม.
14.2 กก.
17.7 กก.
21.1 กก.
13.9 กก.
18.36 กก.
22.62 กก.
26.0 กก.
30.0 กก.
35.46 กก.
41.1 กก.
59.76 กก.
57.54 กก.
79.8 กก.
64.2 กก.
89.4 กก.